جنایت، مشکل بشر نیست

جنایت، مشکل بشر نیست، بلکه این رفتار انسانها است که جنایت را می آفریند.

(آنتونی رابینز)

/ 1 نظر / 27 بازدید
persian friends

درسته! باید افکار و رفتار آدمها درست شود! اخلاق! تا جنایت کار تربیت نشود!