مهربـانی

مهربـانی در کلام ،اعتمـــاد می آفــرینـــد،
مهربـانی در فکر کردن بصیرت کامل خلق می کند و 
مهربـانی در عمــل " عشــــق" بــوجـــود می آورد ...!

/ 2 نظر / 29 بازدید