شناخت صحیح از یک فرد زمانی زیادی را میطلبد

شناخت صحیح از یک فرد زمانی زیادی را میطلبد. با چیزی که در آغاز رابطه با آن مواجه میشوید گمراه نشوید. هنگامی که رابطه تازه و نوپا است افراد تمایل دارند به بهترین نحو رفتار کنند. اما پس از برقراری رابطه فرد ممکن است کاملا متفاوت از روزهای نخست آشنایی با شما رفتار کرده و شخصیت واقعی خود را نمایان سازد.

/ 2 نظر / 34 بازدید
persian friends

من خودم زمان و فرصت رو به خودم برای شناخت می دهم! رفتار و افکار آدمها رو بررسی می کنم! چون به سلامت زندگی ام ربط دارد! موفق هم بودم جلوی ضرر رو گرفتم! اصلا روابط بدون بررسی و شناخت پیدا کردن تیشه به ریشه خود زدن هست! زندگی بدون شناخت و آگاهی ضرر به همراه دارد! امکان پذیر نیست ادامه اش! با مشکل همراه هست! شناخت و آگاهی از خود و دیگران و زندگی! شناخت پیدا کردن،آگاهی یافتن زمان می برد! مثلا همین دوران تحصیل! فرصتی هست برای آگاهی و شناخت و نیاز به زمان دارد! یا شناخت یک فرد در زندگی! واقعا زمان زیادی نسبت به تجربه آدمها می برد!

persian friends

شناخت و اگاهی نداشتن مثل داشتن یک عضو ناتوان هست که کمتر کارایی دارد!