ایام پیری

چهار چیز را قبل از چهار چیز غنیمت بشمار: جوانی خود را، قبل از پیری و سلامتی خود را قبل از بیماری و بی‌نیازی خود را قبل از فقر و زندگی خود را قبل از مرگ.
حضرت محمد (ص)

بدبختی و خوشبختی ایام پیری نتیجه اعمال گذشته است.
(بنت بود)

/ 2 نظر / 27 بازدید