علاقه

چه خوش بی‌مهربانی هر دو سر بی

که یکسر مهربانی دردسر بی

اگر مجنون دل شوریده‌ای داشت

دل لیلی از آن شوریده تر بی

باباطاهر

معنی شعر:
چقدر خوب است که مهربانی (و عشق) دو طرفه باشد چرا که اگر (از عاشق و معشوق) فقط یکی به دیگری مهربان باشد (عاشق دیگری باشد) و آن یک نباشد فقط دردسر ایجاد می شود.

اگر (می بینی ) که مجنون دلش شوریده بود، شوریدگی دل لیلی از او بیشتر بود.

/ 2 نظر / 63 بازدید
persian friends

وقتی دوست داشتن یکطرفه باشد بیشتر باعث آزار دیگران هست! وقتی زیباست که تو طرف بخواهند و مناسب هم باشند! خوبی هر دو طرف مهم باشد!