دوست و کتاب باید کم باشند، ولی خوب

دوست و کتاب باید کم باشند، ولی خوب.

(پرمودا باترا)

 

کتاب خوب در حکم دوست خوب است.

(روسن پیر)

/ 2 نظر / 32 بازدید
persian friends

آره درسته الان یک کتاب خوب دارم می خونم هر صفحه اش برایم آموزنده هست چون جامع و خوب نوشته است!

persian friends

کتاب خوب بهترین دوست هست! بهترین کمک! کم پیدا می شود! نویسنده آگاه می خواهد! با فهم و سواد!