کارهای‌ خوب

زمانی که کار بدی انجام دادی، (بعد از آن) کار نیک انجام بده زیرا کارهای خوب، بدی‌‌ها را از بین می‌برد.

حضرت محمد (ص)


فقط کمی کار بهتر می‌خواهد تا از خوب بودن، به والا بودن و بزرگی رسید.

(جک کانفیلد)

 

ذهن همچون ساعتی پیوسته در حال کار کردن است و باید هر روز با اندیشه های خوب آن را کوک کرد.

(جی.پی.واسوانی)

 

بهترین شما کسانی هستند که عمرشان دراز و در عین حال کارهای‌شان خوب است.

حضرت محمد (ص)

 

کسی که کار بدی انجام دهد، در (همین) دنیا سزای آن را می‌بیند.

حضرت محمد (ص)

 

عروس زندگانی نامش کار است. اگر شما داماد این عروس شوید، فرزند شما سعادت نام خواهد داشت.

(بنجامین فرانکلین)

/ 1 نظر / 27 بازدید
persian friends

زندگی تان پر کار خوب [قلب] دربست![ماچ]