زنده بودن یعنی نفس کشیدن

زنده بودن یعنی نفس کشیدن. یعنی اکسیژن را داخل ریه‌ها بکشید و دی‌اکسیدکربن را بیرون کنید. یعنی هوای تازه را داخل ریه‌ها آورده و هوای مسموم را بیرون بفرستید.

/ 3 نظر / 30 بازدید
persian friends

همه زندگی نیست اما لذت اش زمانی یادت می افتد که دیگر زیر خاک باشی! زیر خاک این خبرها شاید نباشد! فرق مرده با زنده! زنده نیاز دارد به هوای تازه تا زنده بماند و زندگی کند! مرده رو خبر ندارم! شاید اون چیز های بهتری داشته باشد! عاملی برای زندگی کردن است! کار کردن ، کسب دانش ،تربیت فرزند و ....

persian friends

روحیه آدم باهاش بهتر می شود! گشتن در یک هوای پاک! قدم زدن در هوای آزاد! با این زندگی های آپارتمانی که شبیه قفس هست!