در روز جوانی باید برای شب پیری چراغی تهیه کرد

در روز جوانی باید برای شب پیری چراغی تهیه کرد.

(پلوتارک)

/ 1 نظر / 29 بازدید
persian friends

تا جوانی و توان و فکری داری باید برای ساختن زندگی ات کاری کنی و گرنه سنی ازت بگذره دیگه نه زمانی داری و نه توانی و نه بدرد می خورد!