عیب

عیب کوچک را نباید حقیر شمرد، زیرا مانند دشمن کوچک است که در طول زمان به انسان آزار می رساند.
(استاهل)

بزرگترین عیب آن است که از عیب خویش آگاه نباشیم.
(توماس کارلایل)

عیب در این نیست که انسان اشتباه کند، بلکه عیب در این است که به اشتباه خود پی نبرد.
(مثل روسی)

هرگز نگذار آگاهی از عیب هایت تو را بترساند.
(پائولو کوئیلو)

/ 2 نظر / 30 بازدید
persian friends

درسته!!! هر عیب انسان می تونه زیان بار برای خود و دیگران باشد! مثلا من خودم زبان انگلیسی ام خوب نبود بهش زیاد توجه نکردم و مهم نمی دونستم اما الان برایم مشکل ساز شده است و اگر این عیب رو نداشتم خیلی بهتر بود و بهم کمک بیشتری در زندگی می شد یا پخت غذا رو یاد ندارم و این عیب است و محتاج دیگرانم و...! عیب هایمان رو برطرف کنیم تا دیر نشده و بشناسیم تا مشکل ساز نشود!