یکی به نعل میزنه یکی به میخ

یکی به نعل میزنه یکی به میخ

معنی:
دو پهلو و دو جور حرف زدن،کلام بینابین و ناواضح،مراعات هر دو طرف را کردن و مقصود خود را در لفافه بیان نمودن

/ 1 نظر / 39 بازدید
persian friends

بنظرم هیچ وقت با این اشخاص همراه نشوی چون بنیان اخلاقی و زندگی ات رو به لجن خواهند کشید! آبرویت خواهد رفت!