بسیار سفر باید تا پخته شود خامی

بسیار سفر باید تا پخته شود خامی

(سعدی)

/ 1 نظر / 31 بازدید
persian friends

تجربه های زیاد لازم هست تا آدم به شناخت از خودش و زندگی برسد! زندگی خودش یک سفر هست! سفری برای شناخت،کسب آگاهی،برای استفاده از دانش و تجربه! زندگی کردن بهتر!