و چرا در قفس هیچکس کرکس نیست

که چرا می گوید : اسب حیوان نجیبی است ، کبوتر زیباست
و چرا در قفس هیچکس کرکس نیست .

سهراب سپهری

/ 3 نظر / 28 بازدید
persian friends

شاید به دلیل این ریخت طمع کارش هست! دم می ترسه این جور لاشخورهای دورش باشد! منتفر کننده است![وحشتناک] حتی در قفس هم باشد! نحس هست! [وحشتناک]

سپیده عمه آریانا

چون فکر میکنم قیافه و ذات خوبی نداره و هیچکس از بودنش خوشحال نمیشه [گل]