/ 7 نظر / 12 بازدید
پرستو

نوشابه که اصلا... راستش و بخواهین اب وهم که طول روز دولیوان بیشتر نمیخورم اصلا تشنه ام نمی شه...[نگران] ولی چای هم نه اونقدر زیاد ولی روزی سه فنجان شاید بخورم..

persian friends

سه سال هست چاي نمي خورم! ديدم واقعا نيازي بهش ندارم! تنها يك عادت است! بيشتر آب مي خورم![قلب] نوشابه و دوغ و ... هم اصلا! فكر اين معده و سلامتي هم بايد بود! استخوان پاهام درد مي گيرد اينها رو مي خورم! خود به خود بدنم عكس العمل نشان مي دهد! اما جديدا سانديس استفاده مي كنم! چون آبميوه هست![چشمک]

مهدیس

همشو دوست دارم...بترتیب:::: آّب چای دوغ ماءالشعیر آبمیوه نوشابه

نازنین (نانی)

نوشابه [لبخند] [گل][گل] دَمَــــــــــــــــــــــــش گـــــــــــرم !!! بـــــــــــــــــــاران را مــــــــــــــــــــی گویم ... به شــــــــــــانه ام زد و گــــــــــــفت : خــــــــــــــــــــــــسته شـــــــــــــــدی ... ؟؟؟ امــــــــروز را تو اســــتراحت کن ... من به جــــــــــــایت مـــــــــــــی بارم . [گل]