آرامش فکری را بالاترین هدف زندگی خویش قرار دهید

آرامش فکری را بالاترین هدف زندگی خویش قرار دهید و بر اساس آن برای زندگی خود برنامه ریزی کنید.

(برایان تریسی)

آرامش داشته باشی می توانی از لحظه هات برای ساختن زندگی ات استفاده کنی!
نویسنده: persian friends [http://persianfriends.persianblog.ir]
 

 

 
/ 1 نظر / 32 بازدید
persian friends

آرامش داشته باشی می توانی از لحظه هات برای ساختن زندگی ات استفاده کنی!