میانه روی را در همه چیز پاس بدار

میانه روی را در همه چیز پاس بدار، بوئیدن هوای تازه و نظافت و ورزش روزانه را فراموش مکن!

(بقراط)

/ 2 نظر / 28 بازدید
persian friends

هر سه نکته برای زندگی آدم مفید است! بسیار زیباست![قلب]