مشورت با هزار کس کن و راز خود به یکی مگو

دوستان را به راز خود مطلع مگردان مگر رازی که اگر دشمن تو بداند به تو ضرری نرسد زیرا که گاه هست که دوست یک روز دشمن می‌شود.
امام جعفر صادق (ع)

هر که خود را در محل تهمت درآورد کسی را که گمان بد به او می‌برد ملامت نکند و هر که راز خود را پنهان دارد اختیار با خودش است و هر سخنی که از دو کس گذشت فاش می‌شود.
امام علی (ع)

هر کس راز خود را مخفی داشت، اختیار آن را به دست خود دارد.
امام علی (ع)

مشورت با هزار کس کن و راز خود به یکی مگو.
(دهخدا )

/ 0 نظر / 31 بازدید