روابط چیزهای زیادی درمورد خودمان به ما یاد می‌دهند

روابط چیزهای زیادی درمورد خودمان به ما یاد می‌دهند و ما یک درس را آنقدر تکرار میکنیم تا یاد بگیریم چه باید بکنیم.

/ 4 نظر / 28 بازدید
persian friends

من خودم چند روز با مردم در ارتباط نباشم انگار در روابطم حس مناسبی ندارم! مثل یک غارنشین نباشیم زندگی اجتماعی است باید در روابط با آدمها موفق باشید و خود این ارتباط به ما شناخت و آگاهی از خودمان و دیگران می دهد! شناخت از زندگی! در اخلاق و رفتارمان پیشرفت ایجاد می شود و نهایت زندگی بهتر! با غارنشینی بجایی نمی رسی! چون بهت شناخت و تجربه کافی از زندگی و خودت رو نمی دهد! اگر عاقلانه رفتار کنی و با تفکر و دقت همراه با شناخت کمتر در روابط دچار مشکل می شوی! اعتماد به نفس پیدا می کنی! اخلاق مناسب به روابط شما استحکام می دهد! بیشتر مورد پذیرش قرار می گیرید از سوی جامعه و روابط بهتری خواهید داشت!

persian friends

زندگی کردن یک علم است باید آنرا آموخت!

persian friends

بد و خوب رو می شناسی! مسیر درست و اشتباه رو! آدم ماسب و نا مناسب رو! بدی رو می شناسی و دوری می کنی ازش! خوبی رو می پذیری و الگوی زندگی ات قرا می دهی!