اومد ابروش رو درست کنه

اومد ابروش رو درست کنه زد چشمش راهم کور کرد!

/ 1 نظر / 30 بازدید
persian friends

چند وررق از کتابی که دوست داشتم افتاد خواستم برم بدم بچسبانند هر کی یک نظری دارد آخرش هم افتضاح شد! اگر همان اول زیاد حساس نبودم همین طوری تحمل می کردم بهتر بود تا این افتضاخ! هزینه برایم درست کرد! کتابم هم خراب شد! اینجاست که این ضرب المثل کارایی دارد! باید کار رو دست کسی داد که مهارتش رو دارد! و گرنه بهش دست نزنی بهتر است! اگر مهارت کافی نداری!