به قبرستان گذر کردم کم وبیش

به قبرستان گذر کردم کم وبیش         بدیدم قبر دولتمند و درویش
نه درویش بیکفن در خاک رفته         نه دولتمند برده یک کفن بیش

باباطاهر

/ 1 نظر / 44 بازدید
persian friends

کسی چیزی با خودش از مال دنیا تا حالا نبرده فقیر یا ثروتمند!