سـاعتِ زنــدگی

«سـاعتِ زنــدگیـت را»،
بـه، «افــق»،آدمهــای
«ارزان قیـمت»، «کــوک نـکن»،
یــا،
«خـواب میمــانی»، «یا عقب» ...!

/ 3 نظر / 30 بازدید
عرفان

منم یه دو سالی از زندگیمو به افقشون کوک کردم خیلی عقب موندم !

persian friends

دور هیچ کس نباشند! چون عمرت و زندگی ات تباه است!