گرسنگی، بدترین ناخوشی‌ها است

گرسنگی، بدترین ناخوشی‌ها است.
(بودا)

من همه چیز خود را به گرسنگی و رنجهای جوانی مدیون ام.
(ناپلئون بناپارت)

/ 3 نظر / 28 بازدید
persian friends

وقتی گرسنه هستی قدر داشته هات رو می دونی! می دونی برایش هزینه شده! به سختی و تلاش بدست آمده! باید برای گرسنه نماندن و بر آوردن نیازهایت تلاش کنی! تا خوشبخت باشی! گرسنگی نکشیدی که عاشقی از یادت برود!

persian friends

وسیله ای برای یاد گرفتن بهتر زندگی!