جزیره آرامش

تو
جزیره ی آرامشی
در قلب یک اقیانوس نا آرام
می بینی
گاه آرامش جزیره ای
تلاطم اقیانوسی را
مهار می کند
فاطمه حسینی فر -آذر 91-

/ 1 نظر / 27 بازدید
persian friends

واقعا درست و زیباست! خودت بزار در اون جزیره وسط اقیانوس پرآشوب! درک می کنی![لبخند]