ذهن ما مانند یک تلویزیون با صدها شبکه است

ذهن ما مانند یک تلویزیون با صدها شبکه است: و این ما هستیم که تصمیم میگیریم روی کدام شبکه باشیم!
شبکه رنجش، شبکه بخشش، شبکه نفرت، شبکه مهربانی
شبکه شادمانی، شبکه برنامه تکراری دیروز!
تصمیم ما همان کنترل یا ریموت ماست.
پس،لحظاتت را با انتخاب بهترین شبکه ها زیبا کن...چشمک

واقعا همینه .... کاش همیشه بهترین شبکه ها رو ذهنمون ایجاد بشه گلگل
نویسنده: سپیده عمه آریانا [http://littleangle.persianblog.ir/]
 
آره با انتخاب های ما زندگی ما زیبا یا زشت می شود! جملات زیبایی هست!لبخند
نویسنده: persian friends [http://persianfriends.persianblog.ir]
/ 2 نظر / 28 بازدید
persian friends

آره با انتخاب های ما زندگی ما زیبا یا زشت می شود! جملات زیبایی هست![لبخند]