توافق امروز مهمتر از جنگ و فتح خرمشهر بود

هتل کوبورگ وین پس از پشت سر گذاشتن بیش از دو هفته مذاکرات داغ و فشرده سرانجام صحنه توافق هسته ای ایران و گروه ۱+۵ بود، توافقی که آغاز آن نه مذاکرات ۲۰۱۳ بلکه مذاکرات ۲۰۰۲ بود. 

به هر حال بعد از ۱۲ سال مذاکره سرانجام پرونده هسته ای ایران به گونه ای که خواست ملت ایران بود به نتیجه رسید و قدرت های غربی ناچار مجبور به رسمیت شناختن حق هسته ای ایران و برچیدن تحریم هایی شدند که در طول این مدت به ناحق علیه جمهوری اسلامی اعمال کرده بودند.

/ 1 نظر / 28 بازدید
persian friends

جنگ جنگ است! اقتصادی یا ...! زندگی مردم ویران می شود! هر چی بود تمام شد! مهم همین است! حالا مهم ترش رو نمی دونم! اونجا با جون دادن مردم تمام شد! اینجا با گفتگو!