وقتی تو نیستی

وقتی تو نیستی
با سر انگشتان شعر ،روی دیوار تنهایی ام
گل می کشم و لبخند و بوسه و قلب
وقتی که می آیی
گل های نقاشی ام باز می شود
لبخند ها زنده می شوند
بوسه ها جان می گیرند
و قلب سنگی دیوار
تپیدن آغاز میکند
فاطمه حسینی فر -1391-

/ 0 نظر / 42 بازدید