فقر و تنگدستی

فقر علت اصلی همه جنایتهاست. با وجود این می بینیم که دولتها به جای مبارزه با فقر و تنگدستی، با جنایت و جانی درگیر می شوند.

(فتحی الرملی)

 

فقر و مسکنت، مردها را به جنایت و زنها را به فحشا سوق می دهد.

(ویکتور هوگو)

 

چهار چیز را قبل از چهار چیز غنیمت بشمار: جوانی خود را، قبل از پیری و سلامتی خود را قبل از بیماری و بی‌نیازی خود را قبل از فقر و زندگی خود را قبل از مرگ.

(حضرت محمد (ص)

 

پاکدامنی زینت فقر است و سپاسگزاری زینت توانگری.

(امام علی (ع)


در هر خانواده اش حداقل یک نفر بیکار وجود ندارد! کسی نیست بگه جوان های ما از بین آشغالها روزی شان رو بدست می آورند! بازار کار و سطح در آمد روز به روز بدتر می شود! حالا که ثروت های باد آورده نفتی در ته جیب بزرگان کم شده است! اثرات اش خودش رو نشان می دهد! و گرنه ما هم مثل افغانستان هستیم! افغانی می گفت اگر یک هفنه مرز پاکستان بسته شود! نان مثلا از 1000 تومان به 10000 تومان می رسد! چون وابسته اند! ما هم یک عمر وابسته جیب بزرگان و پولی بودیم که بوی نفت می داد! نه نون بازو و فکر خودمان! این هم نتیجه بی فکری ها!
نویسنده: persian friends [http://persianfriends.persianblog.ir

 

بر پایه این گزارش، ۱۲.۲ درصد خانوارها طبق این تحقیق تلاش کرده اند تا از طریق شاغل بودن دو نفر در خانوار، از مشکلات احتمالی معیشتی جلوگیری کنند، اما ۳.۱ درصد از کل خانوارها معادل ۶۶۲ هزار خانوار حتی با دو نفر شاغل نیز تامین نمی شوند و ترجیح داده اند به صورت گروهی وارد بازار کار شوند. در اینگونه خانوارها ۳ نفر و بیشتر از اعضای خانواده در بازار کار ایران مشغول به فعالیت هستند.
نویسنده: persian friends [http://persianfriends.persianblog.ir]
 
در هر خانواده اش حداقل یک نفر بیکار وجود ندارد! کسی نیست بگه جوان های ما از بین آشغالها روزی شان رو بدست می آورند! بازار کار و سطح در آمد روز به روز بدتر می شود! حالا که ثروت های باد آورده نفتی در ته جیب بزرگان کم شده است! اثرات اش خودش رو نشان می دهد! و گرنه ما هم مثل افغانستان هستیم! افغانی می گفت اگر یک هفنه مرز پاکستان بسته شود! نان مثلا از 1000 تومان به 10000 تومان می رسد! چون وابسته اند! ما هم یک عمر وابسته جیب بزرگان و پولی بودیم که بوی نفت می داد! نه نون بازی و فکر خودمان! این هم نتیجه بی فکری ها!
نویسنده: persian friends [http://persianfriends.persianblog.
۵میلیون خانوار شاغل ندارند! توزیع نامتوازن فرصت‌ها وثروت در کشور باعث شده تا ۵میلیون خانوار بدون شاغل روزگار بگذرانند و ازسوی دیگر، ۱۲۹ هزار خانوار برای مقابله بابدترین نوع از بیکاری، حاضرند با ۳ نفر و بیشتر وارد بازار کار شوند. در حال حاضر ۶۰.۵ درصد از کل خانوارهای ایرانی دارای یکنفر شاغل هستند. به دلیل بالا بودن هزینه های زندگی در برابر درآمد، درصد بالایی از خانوارهای تک شاغل با مشکلات معیشتی مواجه اند مگر آنکه آن یکنفر شاغل دارای درآمد مناسبی باشد، در غیر اینصورت با درآمد معمولی، اینگونه خانوارها دارای مشکلات معیشتی و درآمدی خواهند بود.

نویسنده: persian friends [http://persianfriends.persianblog.ir

 
/ 8 نظر / 28 بازدید
persian friends

۵میلیون خانوار شاغل ندارند! توزیع نامتوازن فرصت‌ها وثروت در کشور باعث شده تا ۵میلیون خانوار بدون شاغل روزگار بگذرانند و ازسوی دیگر، ۱۲۹ هزار خانوار برای مقابله بابدترین نوع از بیکاری، حاضرند با ۳ نفر و بیشتر وارد بازار کار شوند. در حال حاضر ۶۰.۵ درصد از کل خانوارهای ایرانی دارای یکنفر شاغل هستند. به دلیل بالا بودن هزینه های زندگی در برابر درآمد، درصد بالایی از خانوارهای تک شاغل با مشکلات معیشتی مواجه اند مگر آنکه آن یکنفر شاغل دارای درآمد مناسبی باشد، در غیر اینصورت با درآمد معمولی، اینگونه خانوارها دارای مشکلات معیشتی و درآمدی خواهند بود.

persian friends

بر پایه این گزارش، ۱۲.۲ درصد خانوارها طبق این تحقیق تلاش کرده اند تا از طریق شاغل بودن دو نفر در خانوار، از مشکلات احتمالی معیشتی جلوگیری کنند، اما ۳.۱ درصد از کل خانوارها معادل ۶۶۲ هزار خانوار حتی با دو نفر شاغل نیز تامین نمی شوند و ترجیح داده اند به صورت گروهی وارد بازار کار شوند. در اینگونه خانوارها ۳ نفر و بیشتر از اعضای خانواده در بازار کار ایران مشغول به فعالیت هستند.

persian friends

در هر خانواده اش حداقل یک نفر بیکار وجود ندارد! کسی نیست بگه جوان های ما از بین آشغالها روزی شان رو بدست می آورند! بازار کار و سطح در آمد روز به روز بدتر می شود! حالا که ثروت های باد آورده نفتی در ته جیب بزرگان کم شده است! اثرات اش خودش رو نشان می دهد! و گرنه ما هم مثل افغانستان هستیم! افغانی می گفت اگر یک هفنه مرز پاکستان بسته شود! نان مثلا از 1000 تومان به 10000 تومان می رسد! چون وابسته اند! ما هم یک عمر وابسته جیب بزرگان و پولی بودیم که بوی نفت می داد! نه نون بازی و فکر خودمان! این هم نتیجه بی فکری ها!

persian friends

طرف همچین میگه منم! اگر سه ماه دولت حقوق کارمند رو ندهد با همان زباله جمع کن یکی می شوی! اون این غیرت رو دارد! تو چی! نون دولت رو میخوری!!! خودت که توانی نداری! کسب درآمد کنی!

persian friends

نون دولت هم مفت هست! بوی نفت می دهد! نه نون بازو و فکر!

persian friends

آره فقر باعث میشه امید به زندگی کمتر شود! ازدواج کمتر! خانواده سالم کمتر! فرزند خوب کمتر! و... اینها همه اش هزینه اقتصادی دارد! و اثرش نا هنجاری های اجتماعی و فرهنگی!

persian friends

در زمان نداری آدمها رو بشناس وقتی داری که همه خوبند! وحشی بودن وحشی رو زمان نداری بشناس! خودش رو می کند!

persian friends

مثلا بچه ات رو می خوای بفرستی کلاس زبان! نیاز به پول دارد! یا دانشگاه! و ...! اینها همه هزینه دارد! و اگر نداشته باشی فرزندت از داشتن امکانات و توانایی محروم می ماند! از داشتن زندگی بهتر!