آدمها بازی کردن و دوست دارند

آدمها بازی کردن و دوست دارند . . .
این تو هستی که انتخاب میکنی . . .
هم بازیشون بشی . . .
یا . . .
اسباب بازیشون . . .

واقعا جمله زیبایی بود .... کاش هیچ وقت ملعبه دست کسی نباشیمگل
نویسنده: سپیده عمه آریانا [http://littleangle.persianblog.ir/]
 
/ 3 نظر / 27 بازدید