/ 2 نظر / 27 بازدید
persian friends

الان خیلی از این مردها رو داریم که بخاطر خرج زندگی شان کار می کنند دیگه زندگی که بوی نفت می دهد گذشته!!! باید غیرت داشت و شرافتمندانه زندگی کرد با آبرو!این هم آبرومندانه هست حالا زیباترین زن دنیا باشی کار کردن با آبرو تر از هرزگی هست! واقعا مرحبا به غیرتش![قلب]