زور

کاری که گرگ به زور می کند، روباه با حیله انجام می دهد.
(مثل انگلیسی)

هر رقابتی، اسلحه‌ی ویژه ی خود را دارد؛ گاهی زور، گاهی زر، گاهی هوش و گاهی مهربانی.
(پابلو پیکاسو)

تدبیر، ارزنده تر از زور است.
(مثل آفریقائی)

اندیشمندان را شاید بتوان نادیده گرفت و یا به زور خفه نمود، اما تاریخ، گواه هزاران سال فریاد رسای آنان بوده و هست.
(ارد بزرگ)

/ 8 نظر / 26 بازدید
persian friends

دادن القاب زشت، توهین نژادپرستانه، یا تمسخر و توهین به نحو مختلف نیز مشمول تعریف زورگویی هستند. فردی که مورد زورگویی قرار می‌گیرد ممکن است در برابر تهدید، بدرفتاری و آزار آسیب‌پذیر شود یا قربانی خشونت یا تهدید به خشونت شود.

persian friends

هر چه آدم ضعیف تر زور گویی بیشتر! گاهی نمی توانی کاری انجام دهی چه قانون و ... تحمل کردن حرف زور سخت است! ویران کننده زندگی و آرامش آدم! و انسان ها رو از حق شان دور می کند! مثلا کشورهای که در جنگ نا برابر بهشان زور گفته می شود و خونه و زندگی شان از بین می رود حتی جانشان! تاریخ نشان بسیاری از زور گویی هاست!

persian friends

فقط یادم باشد به کسی به هر شکلی زور نگویم! [گل]

persian friends

خیلی ها رو دیدی که در مقابل حرف زور ایستادند! حتی اگر شکست خوردند باز هم ملتی آگاه و پیروز بودند! زور گویی اغلب از نا سالم بودن شخص و نادانی اش ریشه می گیرد! وقتی نمی خوای اختیار زندگی ات دست آدم نا سالم و بیشعور باشد! این نوعی دفاع از حق خودت در مقابل بد رفتاری هست که منجر به تباهی زندگی ات نشود!

persian friends

گاهی فکر می کنی کسی رو دوست داری اما رفتارت جز زور گویی نیست چون شرایط رو درک نمی کنی و یکطرفه به قاضی می روی به خودت و دیگران آسیب می زنی!

persian friends

گاهی هم چیزی رو می خواهی که لیاقت ات نیست بلکه تنها خودخواهی ات هست زور می گویی!

persian friends

گاهی هم زور لازمه تا طرف حساب کار دستش باشه! که نمی تونه هر غلطی بکند! اگر به حق باشه این اعمال زور! کاربردش بد نیست؟! مثلا یکی مزاحم تلفنی برایت ایجاد می کند! قانون جواب این زور گویی هست! این هم نوعی زور گویی و تجاوز از به حقوق دیگران هست! بنوعی زور گویی تجاوز به حقوق فردی و اجتماعی افراد هست! کسی که فرزندی بدنبا می آورد بدون داشتن شرایط زور گویی به فرزندش و جامعه است! و یا قانونی که درست نیست! و...