چی از این سریال ها یاد می گیری

چی از این سریال ها یاد می گیری!

قدرت طلبی
منافع
تفکر(توطئه)
خیانت
هدف مندی
و...

/ 3 نظر / 38 بازدید
persian friends

چیزهایی رو بیان می کند که در زندگی همه ما وجود دارد اگر وجود نداشته الان وجود دارد برای همین شاید برای بعضی جذاب و بعضی تکراری هست!