اخلاق

زن و شوهر یک سال بعد از ازدواج به زیبایی صورت یکدیگر فکر نمی کنند، بلکه هر دو متوجه اخلاق و رفتار هم می شوند.
(اسمایلز)


در طبیعت و اخلاق انسان هیچ ضعف و انحرافی نیست که با آموزش مناسب درست نشود.
(فرانسیس بیکن)


خانم! زیبایی شما تنها چشم را لذت می بخشد، اما زیبایی اخلاق و فهم شما، روح را نوازش می دهد.
(فرانسوا ولتر)


فرزندان خود را گرامی داشته و به آنها اخلاق پسندیده بیاموزید.
حضرت محمد (ص)

به صورت هم نگاه می کنند! لبخند اگر اخلاق خوبی در بین شان باشد! و گرنه ریخت هم رو نمی خواهند ببینند! آره باید اخلاق رو به دیگران آموخت! تا آدم های با اخلاقی تربیت بشوند! اخلاق خوب آدم زینت زندگی خودش و دیگران هست! این مهم ترین دلیل در هر رابطه ای برایم هست! چون آرامش و رضایت به همراه دارد!لبخند
نویسنده: persian friends [http://persianfriends.persianblog.ir]
 
/ 1 نظر / 29 بازدید
persian friends

به صورت هم نگاه می کنند! [لبخند] اگر اخلاق خوبی در بین شان باشد! و گرنه ریخت هم رو نمی خواهند ببینند! آره باید اخلاق رو به دیگران آموخت! تا آدم های با اخلاقی تربیت بشوند! اخلاق خوب آدم زینت زندگی خودش و دیگران هست! این مهم ترین دلیل در هر رابطه ای برایم هست! چون آرامش و رضایت به همراه دارد![لبخند]