شما هرگز دزد را به خانه تان راه نمی دهید

شما هرگز دزد را به خانه تان راه نمی دهید!
پس چرا کسانیکه شادی شما را میدزدند در ذهنتان جای میدهید ؟!!!
(چارلی چاپلین)

/ 2 نظر / 27 بازدید
persian friends

آرامش ات لازمه زندگی ات و ساختن آن هست! این دزدها رو برای دزدیدن آرامش ات به زندگی ات راه نده!