سلامی چو بوی خوش آشنایی

سلامی چو بوی خوش آشنایی

بدان مردم دیده روشنایی

بیاموزمت کیمیای سعادت

ز همصحبت بد جدایی جدایی

حافظ

/ 4 نظر / 35 بازدید
persian friends

چه شعر زیبایی! و چقدر این روزها در این زمانه دل آدم برای یک آشنا تنگ می شود! آدم به کاسب محلش هم که می شناسد بهتر اعتماد می کند! همین شناخت و بنوعی آشنایی لذت خرید رو بیشتر می کند! میگی از فلانی خریدم که آشنا بود قابل اعتماد بود! قبلا خرید کردم منصف بود! کلا آدم با این واژه بیشتر حال می کند! نگاه کنیم آشنایانی دورمان هستند! اما کم! سلامی چو لذت بودن با آشنایی! [قلب]

persian friends

آره دیده چشم آدم به دیدن آشنایی روشن می شود! به گفته قدیمی ها![لبخند] قدیمی ها اینها رو بهتر می دانستند! حتی حافظ شیرازی![قلب]

persian friends

واقعا درست هست! اگر می خواهی زندگی بهتر داشته باش! همنشین مناسب داشته باش! همان سلامی چو بوی خوش آشنایی!