روزه

حقیقتاً‌ پاداش کسی که غذا (نعمت الهی) را خورده و شکر به جا می‌آورد، مانند (پاداش) کسی است که روزه‌دار و صبور است. (بر سختی‌های روزه صبر می‌کند.)

حضرت محمد (ص)


‌کسی که به روزه‌داری افطاری دهد، مانند ثواب او دارد.

حضرت محمد (ص)


‌کسی که دائماً روزه باشد، روزه و افطار او صحیح نیست (زیرا اسلام دین سختی و فشار نیست و کسی که بخواهد همیشه روزه بگیرد، به خودش ضرر می‌زند و حقّ خانواده‌ی خود را نیز ضایع می‌کند.

حضرت محمد (ص)

 

روزه گرفتن،‌ نصف صبر است. (‌صبر، اقسام متعدّدی دارد که روزه گرفتن هم نوعی صبر است زیرا انسان بر گرسنگی و تشنگی و همین طور بر هواهای نفسانی صبر می‌کند و آنها را به خاطر خداوند کنار می‌زند.

حضرت محمد (ص)

 

روزه‌دار از هنگام صبح تا شب،‌ در عبادت است مگر این که (در این مدّت‌)‌ غیبت کند،‌ پس زمانی که غیبت کرد، روزه‌اش (از نظر ثواب) شکسته و پاره می‌شود (یعنی ارزش و ثواب روزه نصف می‌شود.

حضرت محمد (ص)

 

یک ساعت، در جست و جوی علم بودن، از ایستادن در شب (برای عبادت) بهتر است و یک روز به دنبال علم بودن از سه ماه روزه گرفتن برتر است.

حضرت محمد (ص)

 

چه بسا (شخصی) غذا خورده و شکر (خدا را) می‌کند و ثوابش از روزه‌دار صبور (هم) بیشتر است.

حضرت محمد (ص)

/ 4 نظر / 29 بازدید
persian friends

امسال در ماه تیر و گرمای هوا روزهای اول برایم سخت بود و غر می زدم روزه دیگه چی هست که آدم کار و زندگی اش رو نتونه انجام دهد! وقتی داری در حد نیازت می خوری که کار کنی برای زندگی ات و این خودش در حد جهاد هست! تامین نیاز زندگی ات و خانواده ات! خدا گفته به یاد فقرا باشی چون شاید فقرا کاری برای تامین نیازشان نداشته باشند و بنوعی در آمدی! به آنها کمک کنی! و گرنه گرسنگی اگر باعث شود تو هم توان کار نداشته باشی! تو هم فقیر می شوی پس زندگی خودت هم مشکل می شود! اینجا گفته شده شکر خدا رو بجا آوردن حتی اگر روزه نگیری هم اجر و پاداش روزه رو دارد چون کسی که شکر خدا کند یعنی خدا رو در نظر داشته و کاری نمی کند حق مظلومی پایمال شود دستگیر فقرا هست و اخلاق پسندیده دارد! این همان نتایج روزه است! گناه نکردن! غیب نکردن! تهمت نزدن! و ترک هر گونه اخلاق ناپسند! و تکرار اخلاق مناسب! عده زیادی دیدم بخاطر شرایط کارشان در گرمای شدید توانش رو نداشتند و برای انجام وظیفه شان روزه نمی گرفتند!

persian friends

و می بینیم بدنبال علم بودن و عمل درست انجام دادن از چند ماه روزه داری برتر است! جون علم و کار و تلاش انسان از جهالت دور و بی نیاز می کند! ما که زیاد می خوریم و بعد روزه می گیریم زمان پیامبر و امام ها که نان و خرمای بیش نبوده من خودم تجربه کردم با چند دانه خرما هم می توان روزه گرفت و زندگی کرد! روزهای آخر عادت کردم و دلم برای تمام شدن ماه رمضان تنگ شد! گناه خودم و سعی کردم با دانایی بشناسیم و ترک کنم! فرصتی برای خود شناسی و خدا شناسی!

persian friends

خدایا سال دیگه ماه رمضان کارتون خوابی در سطح شهر هیچ جای دنیا نباشد!