مشورت

مشورت، حصاری در مقابل پشیمانی و ایمنی در مقابل سرزنش دیگران است.
حضرت محمد (ص)


هر کس خودرأیی را انتخاب کرد، هلاک گشت و هر کس با مردم مشورت کرد، با عقولِ آنان شریک شد.
امام علی (ع)


هیج بی‌نیازی مانند عقل و خرد نیست و هیچ فقری مانند نادانی و هیچ ارثی مانند فرهنگِ شایسته و هیچ پشتیبانی مانند مشورت نمی‌باشد.
امام علی (ع)


مشورت با خردمندان، پیروزی در پی دارد.
(اُرد بزرگ)


مشورت هنری است که به کمک آن می توانید همه را به همکاری با خود وادارید.
(رالف والدو امرسون)


همواره نظر دیگران را جویا شوید و مشورت کنید، ولی تصمیم نهایی را خودتان بگیرید؛ چون این شما هستید که می‌بایست پیامدها و نتایج آن را بپذیرید.
(آنتونی رابینز)

من خودم برای کارهایم در طول این سال های گذشته مشورت با آدم آگاه و با تجربه،دارای فکر درست،خوب و خیر خواه رو همیشه مد نظر داشتم! هر چند از کسی که آگاهی و توان کافی ندارد هم یاد گرفتم این شخص مناسب مشورت و انجام کارها برایم نیست! سعی کردم اشتباه اونو حداقل تکرار نکنم! احمق یک کاری رو می کنه که صد تا عاقل بعدش هم شاید نتوانند درست اش کنند! درسته آدم با مشورت،دیگران رو به همکاری با خودش همراه می کند! لازمه برای اینکه آدم پشیمان نشود! و مورد سرزنش دیگران قرار نگیرد! نهایت خود آدم هست راه مناسب رو باید انتخاب کند! با توجه به شناختی که پیدا کرده! با عقل و خرد خودش در کنار مشورت دیگران! آدم همه چی رو یاد ندارد! از همه چی شناخت ندارد!
نویسنده: persian friends [http://persianfriends.persianblog.ir]
/ 1 نظر / 25 بازدید
persian friends

من خودم برای کارهایم در طول این سال های گذشته مشورت با آدم آگاه و با تجربه،دارای فکر درست،خوب و خیر خواه رو همیشه مد نظر داشتم! هر چند از کسی که آگاهی و توان کافی ندارد هم یاد گرفتم این شخص مناسب مشورت و انجام کارها برایم نیست! سعی کردم اشتباه اونو حداقل تکرار نکنم! احمق یک کاری رو می کنه که صد تا عاقل بعدش هم شاید نتوانند درست اش کنند! درسته آدم با مشورت،دیگران رو به همکاری با خودش همراه می کند! لازمه برای اینکه آدم پشیمان نشود! و مورد سرزنش دیگران قرار نگیرد! نهایت خود آدم هست راه مناسب رو باید انتخاب کند! با توجه به شناختی که پیدا کرده! با عقل و خرد خودش در کنار مشورت دیگران! آدم همه چی رو یاد ندارد! از همه چی شناخت ندارد!