امـــروز را دریــاب تـا فـــردایـی خـــوش بـسـازی

ایـن متـن فــوق العــاده است؛
تــاوان حــرف هــایـی که نـمی تــوانیــم بــزنیــم...
موهای سفیدی ست که لابلای موهایمان داریم ...
ولی بـه همه می گوییــم ارثیست...!
اگر عقل امروزم را داشتم کارهای دیروزم را نمی کردم
ولی اگر کارهای دیروزم را نمی کردم عقل و تجربه امروزم را نداشتم !!
رنجهـایــم را داخل کیـسـه ریـختــم و دم در گــذاشتــم اما ،
فرشتگان بـــرایـم باز فرستــادند
معطــر بـه عطــر بهشتـی ...
تا هرگز یادم نرود روزی همین رنجها بود که راه نجات را به من آموخت
همین رنجها بــود که راه درست زیـستن را بـه من هــدیــه داد
رنجهــایــم را بوسه میـــزنــم و در صنــدوق گنجهــایـم میگــذارم
گــذر زمــان جـواهــرشــان میکنــد...
امـــروز را دریــاب تـا فـــردایـی خـــوش بـسـازی...!

/ 3 نظر / 27 بازدید
persian friends

گاهی این بی عقلی تاوان سختی دارد! که جبرانش سخت تر است! تجربه در زمان خودش زیباست! مثل دارو در زمان خودش! چه دارویی برای چه دردی و چه زمانی! دانایی! گاهی تجربه تنها بدرد نوشتن در کتاب ها برای آیندگان می خورد! چون عمری نمانده برای استفاده!