وقتی متهم قاضی شود، فاتحه قانون خوانده شده است

وقتی متهم قاضی شود، فاتحه قانون خوانده شده است.
(مثل چینی)

آنجا که قدرت قدم می گذارد، قانون ضعیف خواهد شد.
(ناپلئون بناپارت)

/ 3 نظر / 31 بازدید
persian friends

خیلی جاها چونه گیر مشخص است می دونی نتیجه هست! قانون های که گاهی به نفع یک عده و گاهی نیاز به بازنگری دارند! زندگی مان با همین قوانین در هم آمیخته! آگاهی لازم رو از روند قانونی هر کاری داشته باشیم! تا دچار مشکل نشویم! کارهایتان قانونی باشد! کمتر خودتان زیر سوال می روید!