عجله، کاری را انجام می دهد که احتیاط آن را منع کرده است

عجله، کاری را انجام می دهد که احتیاط آن را منع کرده است.

(مثل چینی)

/ 1 نظر / 29 بازدید
persian friends

اغلب در عجله کردن آدم ضرر می کند! چون فرصت آگاهی و شناخت و تدبیر مناسب به خودش نمی دهد! ضرر می کند! آسیب می بیند! آسیب می زند!