تنهایی

تنهایی بهتر از همنشینی با انسان بد است و داشتن همنشین خوب، بهتر از تنهایی است و کلام (سخن گفتن) نیکو، بهتر از سکوت و سکوت، بهتر از سخن شر (بد و فتنه‌انگیز و زشت) است.
حضرت محمد (ص)

با اهل دین و معرفت همنشینی کنید و اگر به دست شما نیایند تنهایی مونس‌تر و سالم‌تر است از مصاحبت غیر ایشان.
امام زین‌العابدین (ع)


هیچ مالی سودمندتر از عقل نیست و هیچ تنهایی وحشتناک‌تر از خودپسندی و هیچ تعقّلی مانند تدبیر و هیچ کَرَمی مانند تقوا و هیچ هم‌نشینی مانند اخلاق نیکو نیست.
امام علی (ع)

هر اندازه هم که باهوش باشید، به هر روی، به تنهایی نمی‌توانید کاری از پیش ببرید.
(جفری کروکشنک)

شما نمی‌توانید به تنهایی و برای خودتان زندگی کنید؛ باید همکاری نموده و به دیگران خدمت کنید.
(کیم وو چونگ)

تا زمانی که در این دنیا درد و رنج، تنهایی و گرسنگی وجود دارد، ما در برابر آنها پاسخگو هستیم.
(لئوبوسکالیا)

در تمام دوران طولانی تاریخ بشر چیزی وحشتناک تر از احساس تنهایی وجود نداشته است.
(نیچه)

یار اگر نادان باشد، تنهایی بهتر است.
(بودا)

مرد و زن به این دلیل در عشق هم می افتند که از تنهایی درآیند.
(اشو)

در آن زمان که به شدت احساس تنهایی می کنی، مطمئن باش که یکی برای دیدنت لحظه شماری می کند.
(ویلیام شکسپیر)

چه بسیار آدمیان نادانی که مهربانی شایستگان را بر نمی تابند. آنها در نهایت یا به بردگی تیزدندانان گرفتار آیند و یا چهره زشت تنهایی را آشکارا ببینند.
(ارد بزرگ)

مهم نیست که چقدر منزوی هستید و چه میزان احساس تنهایی می کنید. اگر کار خود را براستی و خودآگاهانه انجام دهید، یاران ناشناخته می آیند و شما را فرا می خوانند.
(میگوئل سروانتس ساآودِرا)

اگر زیبایی را آواز سر دهی، حتی در تنهایی بیابان، گوش شنوا خواهی یافت.
(جبران خلیل جبران)

در کنارمان دلبر هست و اگر نیست، در سفر رسیدن به اویم؛ پس تنهایی وجود ندارد.
(ارد بزرگ)

هیچ رابطه ی انسانی، وجود دیگری را به تملک خود در نمی آورد. در دوستی یا عشق، هر دو نفر در کنار هم دستهای خود را برای یافتن چیزی که یک دست به تنهایی قادر به یافتن آن نیست دراز می کنند.
(جبران خلیل جبران)

انسان نمی تواند به تنهایی و برای خود زندگی کند؛ این مرگ است نه زندگی.
(لئو نیکولایویچ تولستوی)

این باور که یک شخص می تواند به تنهایی کار بزرگی انجام دهد، افسانه ای بیش نیست.
(جان ماکسول)

تاکنون دوستی را پیدا نکرده ام که به اندازه تنهایی شایسته رفاقت باشد.
(تورو)

تنهایی برای جوان ارزشمند و برای پیر آزار دهنده است.
(اُرد بزرگ)

بهشت نیز در تنهایی دیدنی نیست.
(دانته)

تنهایی و احساس ناخواسته بودن، ترسناک ترین فقر ممکن است.
(مادر ترزا)

/ 2 نظر / 63 بازدید
persian friends

تنهایی جایی که آدم مناسب نباشد اوخ فداش نعمت هست[بغل]