انگار خدا در زمین کنار توست

ابرها به آسمان تکیه میکنند، درختان به زمین و انسانها به مهربانی یکدیگر...
گاهی دلگرمی یک دوست چنان معجزه میکند که انگار خدا در زمین کنار توست.
جاودان باد سایه دوستانیکه شادی را علتند نه شریک،
و غم را شریکند نه دلیل ...!

/ 2 نظر / 32 بازدید